MEDICINA TRADICIONAL A L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT (OMS)