Wei Qi, la nostra energia defensiva davant la malaltia.