Medicina Tradicional Xinesa

“El Tao de l’equilibri”

La Medicina Tradicional Xina no s’enfoca només com tractar una malaltia, sinó més aviat en la cura general de tota la persona (cos, ment i esperit). Promou equilibrar energèticament el nostre cos mitjançant les seves diferents branques: Acupuntura, Massatge Tuina, Qi Gong, Meditació, Fitoteràpia i Alimentació.

Els Xinesos de l’antiguitat sempre van ser a la recerca de l’equilibri, la moderació, mantenir-nos en el camí del mig, harmonitzant el Qi (Energia interior), usant l’exemple del Aigua i el Foc per representar les dues característiques oposades. L’aigua calma el Foc alhora que el Foc dóna calor a l’Aigua. Dos estats que estant en harmonia regulen el benestar del nostre cos.

La Medicina Tradicional Xina té en compte l’home / dona en relació a la natura. Considera que la natura està dins d’un mateix i hem de viure d’acord amb els cicles naturals.

Concepte Yin-Yang

Tai ji

L’equilibri del Yin i del Yang és fonamental per a la salut.

Yin i Yang són dos termes que s’utilitzen en Medicina Xina per descriure dos aspectes oposats i al mateix temps complementaris. Són com les dues cares d’una mateixa moneda.

El Yin es refereix a la part més deficient com la lentitud, el repòs, la debilitat. Contràriament el Yang és la part que està en excés com la rapidesa, l’activitat, la força. L’intercanvi entre ells ha de ser harmoniós. Si en determinats moments un d’ells destaca sobre l’altre, l’equilibri es veu pertorbat, llavors és quan apareixen les malalties o quan la salut es torna veu afectada.

El Qi

Qi el podem traduir com a energia. El cosmos és un conjunt d’energia. L’energia conté Yin i conté Yang, quan es dispersa ho impregna tot, quan es concentra es converteix en matèria.

La vida és un intercanvi significatiu d’energia, aquesta energia es converteix en la força motriu perquè les funcions no s’aturin.

En el cas de la medicina tradicional xinesa, el Qi és considerat com la nostra Energia Vital. Quan el seu equilibri és adequat, no hi ha cap causa de malaltia.

En néixer cadascun venim amb el nostre Qi Original, la nostra pròpia essència heretada dels nostres avantpassats. Aquesta Essència Original la complementem mitjançant el Qi que es troba en els aliments i a l’aire que respirem, a més de portar una vida moderada i amb exercicis com el Qigong.

Els 5 Elements

5-elementos1

Els Xinesos, en l’antiguitat van observar que l’univers està compost per diferents moviments energètics. Aquests moviments estan dins i fora de nosaltres i els van classificar en 5 Elements: Aigua, Fusta, Foc, Terra i Metall. Cada Element es relaciona, amb una estació de l’any i amb els òrgans i vísceres.

En la medicina tradicional xinesa també s’estudia com afecten les emocions als òrgans, pel que és important que la nostra ment i les nostres emocions estiguin equilibrades.  El Shen és l’esperit de la nostra ment, un dels Tres Tresors, que governa el Qi i la nostra Energia Original. Si el Shen es veu alterat els altres dos queden afectats i es produeix el desequilibri.

L’aigua, relacionat amb l’Hivern, té tendència al descens entrant al màxim Yin com quietud interna. Es relaciona amb els Ronyons i la Bufeta. L’emoció associada és el Temor o la Por .

El Foc, en contraposició es relaciona amb l’estiu i l’energia puja arribant al màxim Yang. Es relaciona amb el Cor i l’Intestí Prim.  al cor li afecta l’ansietat, l’agitació i l’eufòria. En l’element Foc també es relaciona amb el Pericardi.

La Fusta, es relaciona amb la Primavera, i el seu moviment energètic és d’expansió. Relacionada amb el Fetge i la Vesícula Biliar. Al fetge li afecta La Ira o la Còlera.

El Metall, es relaciona amb la Tardor i amb l’inici del descens de l’energia. Relacionat amb els Pulmons i I’intestí Gruixut. Al pulmó li afecta la Tristesa o Enyorança.

Els Meridians

Jing-Luo

Els meridians els podem definir com uns canals que s’estenen per tot el nostre cos i per on circula permanentment la nostra energia vital o Qi. En Medicina Tradicional Xinesa es considera que si hi ha una alteració del flux de l’energia en els meridians, és quan apareixen les malalties.

Existeixen dotze meridians principals: 6 Yin i 6 Yang. Els meridians Yin són: Pulmó, Ronyó, Fetge, Cor, Pericardi o Mestre Cor i Bazo.

Els meridians Yang són: Intestí Gruixut, Bufeta, Vesícula Biliar, Intestí Prim, Triple Escalfador i Estómac.

Al llarg de cada meridià es donen uns punts que afloren a l’exterior. A través d’ells, l’acupuntura o digitopuntura poden regular l’energia d’aquelles parts del cos que estan en deficiència.

Asia Salud, per a la divulgació de les arts saludables de Asia

Visita la nostra Agenda per conèixer les nostres Activitats