Ramon Bartolí

Llicenciat en Biologia. Doctor en Medicina i Cirurgia

President de l’associació Àsia Salut

Investigador i divulgador dels beneficis del Taiji Qigong i la Meditació sobre la salut integral

Format en Qigong i instructor del mètode de Shibashi, acreditat pel Mestre Lin Housheng, creador del sistema original de Shibashi.

Angel Rubí 

Diplomat universitari en Treball Social. Postgraduat en Estratègies en la Resolució de Conflictes. Màster en Programació Neurolingüística.

Instructor de Taiji Qigong. Instructor de Meditació i Mindfulness.

Membre fundador de l’Associació Asia Salut.

Més sobre mí

Montse Navarro

Diplomada en Treball Social

Secretaria de l’Associació Àsia Salut

Practicant de Taiji Qigong

Asia Salud, Para la divulgación de las artes saludables de Asia