LA MEDICINA TRADICIONAL A L’OMS

Recentment estan sortint notícies sobre la intenció del Govern espanyol a retirar les Medicines Tradicionals i altres teràpies complementàries dels centres de salut, al·legant que no tenen proves científiques i per tant poden suposar un engany i un perjudici per a la salut dels pacients.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), reconeix la historicitat de la medicina tradicional xinesa, l’Ayurveda i el Ioga de l’Índia i el Shiatsu a Japó entre altres, com a part de la cultura de la salut i aportació social a la cura i manteniment de la salut. Negar això és negar la cultura i l’experiència d’aquests països per altra banda mil·lenària.

El 19 agost de 2015, la qual era en aquell temps la directora general de l’Organització Mundial de la Salut, la Dra. Margaret Chan en la seva al·locució d’obertura pronunciada al Fòrum Internacional sobre medicina tradicional xinesa, a la Regió Administrativa Especial de Macau , va dir al respecte:

“La medicina moderna i la medicina tradicional realitzen singulars contribucions a la salut, però totes dues tenen, així mateix, límits i imperfeccions que els són pròpies. Els països, especialment en el món en desenvolupament, utilitzen sàviament el millor d’ambdós enfocaments en forma acuradament integrada i regulada.

La medicina tradicional té molt a oferir, especialment com a contribució a l’atenció primària de la salut ia la consecució de la meta d’una cobertura universal, i molt especialment en un període en què les malalties cròniques no transmissibles han superat a les malalties infeccioses com la principal causa de morts del món ….

… En alguns sistemes de medicina tradicional, com el de la medicina tradicional xinesa i el sistema Ayurveda, les arrels històriques es troben a l’Índia, les pràctiques tradicionals estan recolzades per la saviesa i l’experiència adquirides al llarg de segles.

… És inqüestionable que aquesta modalitat d’atenció mitiga els patiments, tracta moltes afeccions comuns, redueix el patiment i alleuja el dolor. A més redueix la congestió a les clíniques i sales d’urgència provocat per l’afluència a les mateixes de persones que pateixen afeccions i malalties lleus “

Així mateix l’OMS té desenvolupada una Estratègia sobre medicina tradicional 2014-2023

“La medicina tradicional és una part important i sovint subestimada dels serveis de salut. En alguns països, la medicina tradicional o medicina no convencional sol denominar-se medicina complementària. Històricament, la medicina tradicional s’ha utilitzat per mantenir la salut, i prevenir i tractar malalties, en particular malalties cròniques.

L’estratègia de l’OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 es va desenvolupar en resposta a la resolució de l’Assemblea Mundial de la Salut sobre medicina tradicional (WHA62.13). Els objectius de l’estratègia consisteixen en donar suport als estats membres per tal que:

  • aprofitin la contribució potencial de l’MTX a la salut, el benestar i l’atenció de salut centrada en les persones;
  • promoguin la utilització segura i eficaç de la MTX a través de la reglamentació i la investigació, així com mitjançant la incorporació de productes, professionals i pràctiques en els sistemes de salut, segons sigui procedent

Us recomanem que llegiu els articles complets en els següents enllaços que són la mateixa web de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) (World Health Organitation -WHO)

http://www.who.int/dg/speeches/2015/traditional-medicine/es/

http://www.who.int/topics/traditional_medicine/WHO-strategy/es/

Àsia Salut, per a la divulgació de les Arts Saludables d’Àsia.