Els exercicis estàtics de Qigong promouen l’estat de meditació com Zhan Zhuang, de peu posant les mans davant nostre amb els palmells dirigides cap al pit.

O situant les nostres mans per sota el melic, sobre el Tan Tien inferior.

Les dues posicions les podem fer de peu o asseguts depenent del nostre estat físic i comoditat. I és important que la posició de l’esquena estigui ben alineada, la barbeta recollida i les nostres faccions relaxades.

Són tècniques inicials a la pràctica de Qigong per a promoure la nostra atenció, relaxació i emmagatzemar nostre Qi (energia vital). La pràctica de Qigong és una pràctica d’atenció plena que es dóna en el moviment i que requereix concentració, alineació i connexió amb la respiració.

És el moment de l’aquí i ara absolut. No hi ha passat ni futur, només el present en cada moviment, l’abandó del nostre ego en cada gest. Si l’atenció es perd, es perd la seqüència, el ritme i el Qi es dispersa.

La meditació ens ajuda a la pràctica de Qigong i és un bon complement doncs practiquem l’acte de lliurament i alhora d’abandó. De lliura al moment present a la nostra respiració al nostre cos i un abandó de les nostres idees i judicis. És per això que diem que deixem anar també el nostre ego, l’observem perquè no podem evitar que es manifesti però ho mirem igual que en un mirall.

La respiració és una eina meravellosa que ens ajuda a portar la ment a casa.

La quietud i el moviment, el Yin i el Yang.

En la quietud observem el moviment intern i en el moviment experimentem la quietud, la calma. El Yang en el Yin i el Yin al Yang.