Com circula el Qi (energia vital) en el nostre cos?

Quan practiquem Qigong diem que induïm l’energia o Qi perquè circuli pels meridians de manera que pugui equilibrar aquest circuit energètic i aconseguir una fluïdesa física, mental i emocional.

En definitiva per això practiquem Qigong, per sentir que un cop hem equilibrat la nostra energia vital poder sentir-nos un amb l’entorn i amb tot el que ens envolta. Sentir com flueix la vida a través de nosaltres i com formem part d’alguna cosa més gran que no pot tancar-se dins d’un petit cos material.

Hem de tenir en compte, que tots els fenòmens de l’Univers, com macrocosmos, i tots els fenòmens del nostre cos, com a microcosmos, són una manifestació d’aquest Qi. Aquest Qi és la força i l’impuls que crea i el transforma tot i el que dóna forma a tot el que existeix.

Però Com circula el Qi? Com es produeix aquesta circulació energètica? i sobretot, com aquesta energia recorre els nostres òrgans i nodreix tot el que som, cos, ment i consciència ?. Per respondre a aquestes preguntes ens basarem en el concepte dels Meridians de la medicina tradicional xinesa.

Quan diem meridians, gairebé tothom, visualitza els típics dibuixos, que es troben a les consultes dels acupuntors, on es veu un cos humà solcat per moltes línies de colors i punts amb noms en xinès.

En no comprendre tot l’extens entramat i el significat dels meridians, ens vam quedar amb una visió sobre aquests molt limitada. Per per ampliar la nostra visió i coneixement, en lloc de meridians anem a denominar SISTEMA DE MERIDIANS.

Aquest sistema de meridians està format, per 12 meridians principals més dos meridians extraordinaris. Se’ls anomena meridians principals perquè en ells es localitzen els punts d’acupuntura. Aquests punts són zones per on es pot regular el Qi a través de l’acupuntura, l’automassatge i altres tècniques.

Però després hi ha un entramat de meridians secundaris, meridians curiosos, meridians divergents, luos longitudinals, tendinomusculars, zones cutànies, etc. que forma una xarxa que uneix TOT, el de dins amb el de fora, el de dalt amb el de baix i el de endavant amb el de darrere. És a dir fent de nosaltres un ésser complet per on circula aquesta energia vital o Qi sense deixar cap cèl·lula del nostre cos sense nodrir.

A partir d’aquesta nova visió podem visualitzar aquest sistema de meridians com un mapa de carreteres on les autopistes serien els 12 meridians principals i les carreteres secundàries serien tots els altres meridians i zones cutànies.

Aquest Qi recorre el nostre organisme de manera organitzada durant tot el dia i la nit, seguint un horari.

El Qi circula per tot l’organisme, recorrent tota la xarxa de meridians de manera continuada i el seu recorregut comença a Pulmó, després passa a Intestí gruixut, Estómac, Melsa, Cor, Intestí prim, Bufeta, Ronyó, Pericardi, Sanjiao, Vesícula biliar i fetge, on acaba i torna de nou a Pulmó.

Aquesta circulació del Qi pels meridians segueix un ritme circadià, és a dir, que es repeteix cada dia i de manera rítmica. Durant les 24 hores del dia, cada meridià té 2 hores de màxima plenitud energètica, pel que diem que aquestes dues hores pertanyen a aquest meridià.

Per il·lustrar això de manera més eficaç, vegem a continuació el rellotge dels meridians, on queda plasmat aquest circuit i els seus horaris.

El Rellotge dels òrgans

Durant les dues hores que pertany a cada òrgan, aquest s’hagi ple d’energia i seguint aquest horari, seria eficaç realitzar Qigong per potenciar l’energia dels òrgans que volem treballar.

Coneixent tot això, podem fer-nos més conscients a l’hora de practicar Qigong de tot el que estem mobilitzant en la nostra pràctica diària, i sobretot fer-nos conscients que tenim una responsabilitat molt directa sobre la nostra vida, la nostra salut i la nostra felicitat. Hem d’aprendre a conrear, no només el cos, sinó també la nostra ment i la nostra consciència per tenir una vida plena, viure des de la consciència, respectant el nostre cos, la nostra ment i el nostre esperit.

Asia Salud, per la divulgació de les arts saludables d’Asia.

Formació en Qigong. Propera Promoció 2019-2021 inici a l’octubre.

https://asiasalud.com/ca/formacio-qigong-barcelona/