És important conrear la meditació per a ajudar a l’altre a despertar la seva consciència per la seva pròpia sanació. Durant el tractament de Zen Shiatsu és bo que el terapeuta estigui en una actitud meditativa, amb plena atenció. Escoltant la pròpia respiració i ajudant a respirar al receptor. En aquest estat, és quan en el terapeuta emergeix la intuïció i la claredat mental de saber dirigir el tractament al lloc adequat, perquè està en l’aquí i ara, sensible a les energies del cos.
En el receptor l’energia sanadora comença a fluir ajudant a restablir l’equilibri de la seva pròpia salut.
Així com durant el tractament de Zen Shiatsu es donen algunes orientacions sobre alimentació i canvis d’hàbits per millorar el benestar, també és important que el receptor introdueixi en la seva vida la meditació.